Beemster bronnen

400 jaar Beemster

In 2012 vierde de gemeente Beemster het 400-jarig bestaan van droogmakerij en Werelderfgoed de Beemster. Ter gelegenheid hiervan verscheen een rijk geïllustreerd herdenkingsboek (ISBN: 9789078381563). De hoofdstukken zijn geschreven door een team van vakhistorici en zijn gebaseerd op veel nieuw historisch onderzoek. 

https://www.uitgeverij-noord-holland.nl/erfgoed-noord-holland/400-jaar-beemster/

UNESCO: de Beemster

https://whc.unesco.org/en/list/899/

Poldersporen

Deze website van Michiel Hooijberg toont sporen van het verleden in de Beemster en omliggende polders. Het gaat hierbij zowel om letterlijke stoomtram-sporen, als om sporen van andere interessante zaken van vroeger, voornamelijk in de Beemster.

https://www.poldersporen.nl/leeghwater/beemster.html

Wikipedia: De Beemster

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemster

Polder van wereldformaat

De website Wereldformaat is een initiatief van de drie samenwerkende UNESCO werelderfgoederen: Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam.

https://vanwereldformaat.nl/droogmakerij-de-beemster-2

Waterlands Archief

het geheugen van regio Waterland

https://waterlandsarchief.nl/beeld

Peilbesluiten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

https://www.hhnk.nl/peilbesluiten

Droogmakerij de Beemster

Visit Beemster

https://visitbeemster.nl/werelderfgoed/droogmakerij-de-beemster/

Binnendijks

Mededelingen voor de Beemster, uitgave van Stichting Binnendijks

https://www.binnendijks.nu/