Heen en weer met rietsnijder Dennis

Vijf maanden per jaar vaart loonwerker Dennis van Stralen, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), langs de oevers van de Noord-Hollandse wateren om het winterriet te snijden. Een mini-portret.

Colofon

Op Beemstervoices.nl impressies van het alledaagse leven in en rond Neerlands beroemdste polder, drooggemalen in 1612. De focus ligt vooral op de thema’s klimaat, voeding, energie en wonen. Daarnaast is het maar net wat er op mijn pad komt als ik thuis de deur uitloop – de polder in. Publicaties verschijnen ook op Favas net, een internationaal platform over ruimtelijke ordening, stedebouw en landschapsarchitectuur.

Aanvullingen, correcties of suggesties voor een onderwerp zijn altijd welkom.

Tekst, fotografie, video en website: Robert Niessen, zie robertniessen.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized