Colofon

Op Beemstervoices.nl impressies van het alledaagse leven in en rond Neerlands oudste (1612) en beroemdste polder. De focus ligt vooral op de thema’s klimaat, voeding, energie en wonen, maar verder zijn de verhalen tamelijk willekeurig; het is maar net wat ik leuk of interessant vind of wat er op mijn pad komt als ik thuis de deur uitloop Рde polder in. Publicaties verschijnen ook op Favas net, een internationaal platform over ruimtelijke ordening, stedebouw en landschapsarchitectuur.

Aanvullingen, correcties of suggesties voor een onderwerp zijn altijd welkom.

Tekst, fotografie, video en website: Robert Niessen, zie robertniessen.nl